Kontakta oss

  • +46 31-508570

Integritetspolicy

Personuppgifter och integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. All behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för er. För att följa lagar och förordningar (GDPR) så beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter vi lagrar är de fält som kontaktformuläret innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på ditt samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta, utveckla och/eller bibehålla en affärsrelation med befintliga och potentiella kunder.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Genom att bocka i rutan för godkännande av hanteringen av personuppgifter så accepterar ni uppgifterna ovan.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Namn: Christer Johanson
Telefonnummer: 031-50 85 70
E-mail: info@resultat.se

Ansvarigt bolag som mottar personuppgifterna

Resultat Projektledning Sverige AB
Norra Hamngatan 4
411 14 Göteborg

Organisationsnummer: 556672-1253
Telefonnummer: 031-50 85 70
E-mail: info@resultat.se