Kontakta oss

  • +46 31-508570

Platzer Fastigheter

Förändringsledning och projektledning av företagsflytt

Platzer var trångbodda i sina lokaler pga tillväxt och behövde mer yta för att kunna fortsätta växa. Flytten omfattade ca 70 personer, och de nya lokalerna förbereddes för ca 120 personer. Platzer ville till ett centralt läge i Göteborg och ville vara en del av utvecklingen i området.  De valde därför att flytta till en egen fastighet i Gullbergsvass för att kunna påverka nödvändiga lösningar i området.

I samband med flytten ville Platzer passa på att se över sitt arbetssätt. Samtidigt pågick ett verksamhetsutvecklingsprojekt där bolagets kärnprocesser identifierades. Nyckelord för flytten var bl.a. nyskapande, flexibilitet och samverkan.

  • Projektperiod: 2016-2017
  • Flytt: Q4 2017

www.platzer.se

Vilka fördelar såg ni med att använda er av en extern projektledare?

”Det är ett stort projekt att genomföra en kontorsflytt med 70 medarbetare. Det var helt avgörande för att vi skulle klara av att bedriva vår verksamhet vidare under flytt-tiden samt även under planeringstiden att anlita en extern projektledare som kunde hålla ihop hela processen och stötta oss med sin kompetens.”

Varför valde ni Resultat för ert projekt?

”Resultat hade både kompetens gällande flytt men kunde också erbjuda oss stöd när det gällde att förankra och genomföra en förändring av vårt arbetssätt. De kunde helt enkelt hjälpa oss med helheten från idé till inflytt och hela förflyttningen däremellan både fysiskt men också vad gäller mindset hos oss och våra medarbetare.”

Hur upplevde du att projektet genomfördes?

”Vi tyckte att det fungerade väldigt bra med det stöd vi fick under resans gång och det var oerhört värdefullt för mig som intern projektledare att hela tiden ha ett bollplank hos en person som gjort den här typen av projekt förut och som kunde stötta och driva på i de delar som behövdes.”

Karin Pull, HR-chef och Platzers interna projektledare