Kontakta oss

  • +46 31-508570

ESAB

Förändring av arbetssätt, önskemål att minska sina lokalytor och renovering av befintliga lokaler

Som flera av Resultats kunder så är ESAB en återkommande kund. Under 2006-2007 hjälpte vi ESAB första gången. Då flyttade ESAB till dom lokaler som dom nu ville förändra. i början av 2018 kontaktade ESAB oss igen. Denna gång ville ESAB ha hjälp med att undersöka möjligheten att minska lokalytan eftersom många ytor stod helt tomma. ESAB önskade även att skapa en modern lokal för att attrahera både ny och befintlig personal och införa ett nytt arbetssätt för att skapa ett bättre samarbete mellan kollegorna, arbeta bort vi och dom kulturen och öka transparensen mellan avdelningarna. Ett arbete med ett business case påbörjades. Vi genomförde tillsammans en beläggningsmätning och en WPA-undersökning för att få info om hur personalen arbetar nu, hur dom önskar arbeta i framtiden och vilka rums- och yttyper som behövs i den nya lokalen. Vi höll även workshops i NXTSTP. Först ut var ledningen för att få en gemensam syn på varför dom vill genomföra förändringen och sedan var det medarbetarnas tur för att förankra besluten som togs av ledning. På så sätt skapades en bättre förståelse bland personalen och dom ska fick känna sig hörda. Business caset lämnades in och beslut togs att sitta kvar i befintliga lokaler. ESAB ville lämna två av fyra våningsplan som dom hyrde i en av fastigheterna och bygga om i dom ytor som dom ville behålla.

ESAB är specialiserade och världsledande inom utrustning och tillsatsmaterial  för svetsning och skärning inom offshore, transport, kraft- och processindustrin. I början av 1900-talet uppfann Göteborgaren Oscar Kjellberg en metod att på elektrisk väg framställa svetsar med hållfasthetsegenskaper som var helt överlägsna tidigare använda metoder. År 1903 startade Oscar en experimentverkstad i liten skala i en lokal på Masthuggskajen. Den Kjellbergska svetsningsmetoden gjorde snabbt sitt segertåg över hela världen. Verksamheten i Göteborg består idag av forskning och utveckling.

ESAB har lokaler i två olika fastigheter. I dessa två lokaler finns förutom arbetsplatser även ett processcenter, flera labb i olika storlekar, kamerarum, robothall, produktion och utställningsyta. Störst fokus lades på plan 1 i huvudbyggnaden. Där skulle en inspirerande extern yta med konferensrum, loungeyta, projektyta, utställningsyta och kaffestation byggas. Även den interna delen på plan 1 med arbetsplatser, mötesrum, projektytor, personlig förvaring skulle byggas om. Plan 2 i huvudbyggnaden fick en enklare ”ansiktslyftning”. Där revs väggar för att öppna upp lokalen, mötes- och telefonrum byggdes och mindre förändringar gjordes i dom två labben. Väggar och glaspartier som revs återanvände vi på andra ställen i lokalen. Även den andra fastigheten som ESAB hyr två lokaler i behövdes byggas om. Två stycken entresol byggdes och det öppnades upp mellan dom två lokalerna för att bygga ihop dom till en lokal istället. Ytor för arbetsplatser, mötesrum, lounger, projektytor, personliga förvaringar och kaffestation skapades, en interntrappa byggdes och det byttes golv och målades om.

Dom nya planlösningarna i lokalerna arbetades fram tillsammans med en A-arkitekt genom underlag från WPA-undersökningen och workshoparna i NXTSTP, åsikter och önskningar från personal och från Resultats och arkitektens erfarenheter. En inredningsarkitekt tog fram ett jättefint inredningskoncept där färger och material inspirerades av svetsning och dess blänk och färger som skapas när man svetsar. Sedan gjordes ett mycket bra jobb av inredaren som tolkade konceptet.

Huvudbyggnaden hade en fastighetsägare och lokalen tvärs över gatan hade en annan. Pga detta så blev det två projekt i ett. I huvudbyggnaden var fastighetsägaren enbart indirekt inblandade i ombyggnationen. Där avtalades det om en summa att bygga om för. Där agerade vi på Resultat som byggprojektledare och projektledare. Här handlade vi upp byggare och skötte allt som hade med bygglovet till SBK att göra. I den andra lokalen agerade fastighetsägaren som byggprojektledare och vi på Resultat agerade som projektledare som vi alltid brukar göra. Ett förarbete hade dock gjorts och vi hade en tydlig plan om vad som skulle göras i lokalen och vad som önskades såsom förbättrade processventilation och allmänna ventilationen, flytt av gasledningar och tryckluft, bygge av interntrappa, uppfräschning av befintliga ytor, nya insynsskydd osv.

Eftersom ombyggnationen skedde i samma lokaler som den dagliga verksamheten bedrevs i så behövde personal evakueras när ytan som dom satt i skulle byggas om. Projektet krävde stor planering på detaljnivå. Vi behövde också lägga stor fokus på säkerheten. Brandlarmet var tvunget att stängas av sektionsvis på dagtid, men fick aldrig stängas av helt pga det arbete som ESAB bedriver. Resultat stöttade ESAB under hela projektets gång. Det blev dock en liten paus på 2-3 månader pga pandemin. Vi hjälpte till med:

  • Hyresförhandling med båda fastighetsägarna
  • Förändringsledning av arbetssätt
  • Genomförde lokalförändringarna – arbete med bygglov, arbete tillsammans med A- och I-arkitekt, skapa en ”husbok” och flytta brandlarmsutrustning, gasledningar och tryckluft
  • Upphandling av byggare, AV, växter och skyltning
  • Projektledning av inredning (både nytt och befintligt), IT, brandsäkerhet, gaslarm, inbrottslarm, passagesystem och flytt

Detta projekt pågick under nästan 3 år och resultat blev väldigt bra! Flera medarbetare ha sagt att ”det känns som att börja på ett nytt jobb!”. Bättre betyg än så går knappast att få.

  • Projektperiod: februari 2018 – december 2021
  • Flytt: Pågick löpande under hela projektet; evakuering av personal, flytt av robotar, labb, arbetsplatser osv
  • Ombyggnation i befintliga lokaler. Bestod av kontor, labb, robothall, produktion, utställningsyta.
  • Ca 185 anställda plus 15-20 konsulter

www.esab.com/se/

Fotograf: Krister Engström

Före ombyggnation och Efter ombyggnation

Bilder tagna med mobiltelefon