Kontakta oss

  • +46 31-508570

NXTSTP®

NXTSTP WORKSHOPS®

Vi lever i en värld där förändringstakten går allt snabbare, ibland får vi en rejäl knuff framåt som i den pandemi vi lever i. Flexibilitet är betydligt vidare begrepp idag än innan pandemin.

NXTSTP Workshops® är en digital dialogmetod framtagen för att på ett effektivare och mer framtidsinriktat sätt ta sig an de förändringar vi ställs inför. Inte minst vad gäller den frågan många ledningsgrupper ställer sig idag – behöver vi den kontorsyta vi har? Ska vi anpassa den på något sätt med de erfarenheter pandemin har gett oss?

Utan att dra alltför långgående slutsatser ser vi i undersökningar en trend – hemarbete kommer att vara en del av framtiden. Undersökningarna visar att minst 80 % av tillfrågade kontorsanställda vill tillbaka till kontoret. Samma undersökningar visar också att hemarbete kommer att kvarstå som ett önskemål. Många säger sig vilja varva att arbeta på kontoret med att jobba hemifrån 1 – 2 dagar i veckan även efter pandemin. Vad betyder det för vårt framtida lokalbehov? Finns ett behov av andra ytor än de vi har idag?

NXTSTP WRK®

Dialog metoden skapar samsyn och förankring kring hur ni ska förbättra ert sätt att arbeta tillsammans i framtiden, med erfarenheterna av pandemin som startpunkt. Vad har vi lärt oss, hur ska vi bli bättre framåt? I förlängningen – Hur påverkar det våra arbetsytor på kontoret?

NXTSTP WRK® genomförs i tre steg:

VISION: Strukturell ambition

Vad är det som måste förbättras, varför måste det förbättras och hur görs vi detta kommunicerbart? Detta skapar vi enighet om i ledningsgruppen i en 2-timmars workshop som kan genomföras helt online om så önskas. Här läggs ambitionsnivån för resten av processen.

VILJA: Kulturell motivation

Dialogen engagerar chefer och medarbetare kring övergripande och enhetsvisa förbättringar men med stort fokus på det egna ansvaret för att förbättringen skall bli hållbar långsiktigt. Vad kan vi göra bättre och hur ska det gå till? Vad kan jag göra bättre och hur ska det gå till? Dialogen startar med en smidig enkät som kartlägger allas erfarenhet och uppfattning om vårt befintliga sätt att arbeta tillsammans.

VERKTYG: Ledning och styrning

Återkopplingen till och från ledningsgruppen. Vad skall prioriteras, vilka resurser och arbetsytor behövs för att göra förbättringarna och framför allt: Vem ansvarar för den implementering som krävs? Denna handlingsplan är slutprodukten av processen, redan förankrad i organisationen i och med dialogen.