FLYTTA ELLER FÖRFLYTTA?

 

Förr var en lokalförändring eller en flytt en utmaning i logistik och planering. Idag är det en möjlighet att utveckla verksamheten, att skapa nya förutsättningar för framtiden.

 

Vad vill ni göra? Läs mer om möjligheterna nedan.

vi hjälper er att ta nästa steg

 Att flytta en verksamhet är en komplex process och det första man bör inse är att ingen begär att ledningen skall kunna genomföra hela processen själv, samtidigt som den ordinarie verksamheten skall drivas. Det är vår viktigaste roll som konsulter: Att avlasta er så att ni kan fokusera på leveransen. 

 

Oavsett varför ni ska göra en lokalförändring eller flytta, så är det ett stort steg. Hur stort steg ni vill ta är naturligtvis upp till er. Ni står inför en organisatorisk utmaning och vi anpassar lösningen till de behov och de mål som gäller er förändring och erbjuder följande:

1. PROJEKTPLANERING

Är naturligtvis grundbulten i hela processen...

Enter your text here

Enter your text here

2. NY LOKAL

Hur ser behoven ut, vilka krav skall vi ställa...

3. GENOMFÖRANDE

Alla tusen detaljer som behöver planeras...

4. RESULTAT

Vi är inte klara när nyckeln är överlämnad...

Hur ser behoven ut, vilka krav skall vi ställa, vilka parametrar är viktigast för er verksamhet på den nya (eller nygamla) adressen? Vi har stor erfarenhet av att analysera dessa utgångspunkter och hitta lösningar som är både hållbara och utvecklande för verksamheten.

Vi är Resultat

Referenser

Alla tusen detaljer som behöver planeras, kontrolleras och genomföras har vi gjort förut och gör varje dag i våra uppdrag. Vi koordinerar alla inblandades insatser och roller och vet precis vilka fällor som finns och hur man undviker dem.

Projektledning är vår absoluta kärnkompetens,  i alla dess aspekter. Hyresförhandlingar, juridisk rådgivning, lokalsök, logistik, planering och samordning.

 

Det spelar egentligen ingen roll var i processen ni befinner er. Vi har erfarenhet att driva projektet från varje stadie. Det ideala är naturligtvis att komma in så tidigt som möjligt, för att kunna ge er den optimala projektledningen och processen.

PROJEKTLEDNING

Är naturligtvis grundbulten i hela processen och något som måste vara på plats så snart som möjligt. Varför sker förändringen, Vad ska uppnås och Hur? Här skapar vi tillsammans med kunden de ramar och riktlinjer som styr hela processen.

FÖRÄNDRINGSLEDNING

hur maximerar vi

förbättrings­potentialen?

Hur arbetar vi tillsammans egentligen? Den frågan väcks naturligt i flyttsammanhang. Det gör att flytten är ett utmärkt tillfälle  till utveckling, en fysisk markör som ger möjlighet till att genomföra konkreta förbättringar som normalt sett är svårare att få igenom med full förankring.

 

Det handlar helt enkelt om att “passa på” att titta närmare på hur vi kan förändra vårt sätt att arbeta och samarbeta i de nya lokalerna. En gyllene chans, oavsett organisation och hur förändringsbenägen kulturen är.

Vi är inte klara när nyckeln är överlämnad och invigningsfesten avklarad. Att flytten ger det önskade resultatet uppdagas egentligen inte förrän senare, när organisationen satt sig, efter anpassningar och finslipning. Vi tar ansvar för att så sker, genom att erbjuda metodiker och mätmetoder som konkretiserar resultatet långsiktigt.

dialog och kommunikation är nyckeln till framgång

All erfarenhet visar att engagemanget och förståelsen hos organisationen avgör hur bra slutresultatet blir efter en flytt. Förändring utan förankring är nära nog omöjligt och kommunikationen är därför helt avgörande för en framgångsrik process.

Vi erbjuder en unik dialoglösning för varje steg i processen, som inkluderar både medarbetare, mellanchefer och högsta ledning. NXTSTP är ett helt nytt sätt att i  effektiv och konkret dialog skapa personligt ansvarstagande för förändringen.

prata förändring med oss!

Konsten att minimera resurs­förbrukning och fotavtryck

En flytt är ofta resurskrävande och målet måste självfallet vara att genomföra processen så effektivt som möjligt ur ett miljöperspektiv. Hållbarhet och ekonomi går ofta hand i hand och vi arbetar bland annat enligt principen “Reduce-Reuse-Recycle”, vilket innebär att vi rekommenderar noggrannhet i alla materialval, prioriterar hög kvalitet samt återanvänder och återvinner så långt det bara går. 

 

I praktiken handlar det om att välja rätt leverantörer i alla led, att ha en plan för hur allt som inte följer med flytten tas om hand och att vara medvetna om och kanske till och med kompensera för den miljöpåverkan som flytten innebär. Allt för att lämna ett så litet avtryck som möjligt och bidra till en aningen bättre värld, ett steg i taget.

 

Gröna Flyttar är en tjänst under ständig utveckling, som sker i samråd med våra kunder. Fråga gärna mer när vi träffas!

   GRÖNA FLYTTAR ©

 

Lena Hallbäck

Kundansvarig/Konsultchef

Lena.hallback@resultat.se

Mobil tel: +46 732 00 61 38

Christer Johanson

Kundansvarig/VD

Christer.johanson@resultat.se

Mobil tel: +46 709 59 98 88

ANNA CLARK

Projektledare

Anna.clark@resultat.se

Mobil tel: +46 732 56 29 99

ANDRÉ ELDH

Projektledare

Andre.eldh@resultat.se 

Mobil tel: +46 706 72 63 58

Camilla LARSSON

Projektledare

Camilla.larsson@resultat.se

Mobil tel: +46 732 33 09 99

vi avlastar, leder och genomför

1. PROJEKTPLANERING

Är naturligtvis grundbulten i hela processen och något som måste vara på plats så snart som möjligt. Varför sker förändringen, Vad ska uppnås och Hur? Här skapar vi tillsammans med kunden de ramar och riktlinjer som styr hela processen.

2. NY LOKAL

Hur ser behoven ut, vilka krav skall vi ställa, vilka parametrar är viktigast för er verksamhet på den nya (eller nygamla) adressen? Vi har stor erfarenhet av att analysera dessa utgångspunkter och hitta lösningar som är både hållbara och utvecklande för verksamheten.

3. GENOMFÖRANDE

Alla tusen detaljer som behöver planeras, kontrolleras och genomföras har vi gjort förut och gör varje dag i våra uppdrag. Vi koordinerar alla inblandades insatser och roller och vet precis vilka fällor som finns och hur man undviker dem.

4. RESULTAT

Vi är inte klara när nyckeln är överlämnad och invigningsfesten avklarad. Att flytten ger det önskade resultatet uppdagas egentligen inte förrän senare, när organisationen satt sig, efter anpassningar och finslipning. Vi tar ansvar för att så sker, genom att erbjuda metodiker och mätmetoder som konkretiserar resultatet långsiktigt.

HELENA GAMERDINGER

Projektledare

helena.gamerdinger@resultat.se
Mobil tel: +46 708 90 20 99

031-50 85 70

Sara Holtner

Projektledare

Sara.holtner@resultat.se

Mobil tel: +46 732 41 19 99

GUSTAF NIKOLAUSSON

Content Marketing

Gustaf.nikolausson@resultat.se

Mobil tel: +46 761 66 31 66

MARIA STEEN

Projektledare

Maria.steen@resultat.se

Mobil tel: +46 732 48 29 99

TINA FREY

Teamledare/Projektledare

Tina.frey@resultat.se

Mobil tel: +46 732 09 89 99

MAGNUS THÖRNERT

Projektledare

Magnus.thornert@resultat.se

Mobil tel: +46 723 88 99 93

AGNETA ROSÉN

Projektledare

Agneta.rosen@resultat.se

Mobil tel: +46 732 42 29 99